Η Κυριακή Η. Καυκά είναι Επισκέπτρια Καθηγήτρια στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Μεταδιδάκτορας και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Οικονομική Επιστήμη από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει αρκετά βιβλία που έχουν εκδοθεί από ελληνικούς εκδοτικούς οίκους (Ροπή, Quaestor) και από διεθνείς εκδοτικούς οίκους (Palgrave MacMillan). Επίσης έχει συγγράψει πληθώρα κεφαλαίων που έχουν ενταχθεί σε βιβλία και συλλογικούς τόμους. Τα βιβλία αυτά έχουν εκδοθεί από διεθνείς εκδοτικούς οίκους όπως η Palgrave MacMillan, η IntechOpen, IGI Global, η Edward Elgar, η Routledge και η Taylor & Francis Group. Το ερευνητικό της έργο συμπληρώνεται από επιστημονικά άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά όπως το Comparative Economics, το Technological Forecasting and Social Change, το Journal of Business Research, το Journal of Knowledge Economy και το Journal of Innovation and Knowledge ενώ έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές και έχει λάβει μέρος σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης και μεγέθυνσης, οικονομικής πολιτικής, εφαρμοσμένης μακροοικονομικής, θεσμικών οικονομικών, συμπεριφορικών οικονομικών, αβεβαιότητας και καινοτομίας.