Ο Κωνσταντίνος Τσούντας γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου René Descartes – Παρίσι 5 και Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Παιδείας και στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.
Κυριότερα συγγράμματά του είναι: «Σύστημα εποπτείας επί των ο.τ.α.: το Ελληνικό παράδειγμα» (εκδ. Α. Σάκκουλα, 1993), «Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό προσωπικό της» (εκδ. Μεταίχμιο, 1995), με συγγραφέα την Μαρία Χρονοπούλου, «Κωδικοποιημένη συλλογή νομοθεσίας για την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (εκδ. ΠΟΕ-ΟΤΑ, 1996), με συγγραφέα τον Ανδρέα Μεντζέλο, «Οργάνωση και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (εκδ. Μεταίχμιο, 1996), με συγγραφέα την Μαρία Χρονοπούλου, «Διακρατική και Υπερεθνική Συνεργασία» (εκδ. Παπαζήση, 2002), με συγγραφείς τους Β. Πανάγο και Κ. Τσούντα. Μελέτες και άρθρα του για θέματα Δημοσίου Δικαίου έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά.