Ο Παντελής Χ. Κωστής είναι Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάπτυξης στο Τμήμα Οικονομικών του ΕΚΠΑ. Είναι Editor της σειράς βιβλίων “The Future of the European Economies and Societies” της Palgrave MacMillan, ενώ ταυτόχρονα διατελεί Senior Associate Editor και Guest Editor σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Είναι συγγραφέας πλήθους βιβλίων για την οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση και την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία που έχουν εκδοθεί από διεθνείς εκδοτικούς oίκους.

Προσωπική ιστοσελίδα: http://scholar.uoa.gr/pkostis