Η Ίλια Λακίδου είναι θεατρολόγος, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει Θεατρική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για 20 χρόνια (1997-2017). Από το 2017 υπηρετεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου με έμφαση σε ζητήματα όψης, στη σχέση πολιτικής και θεάματος καθώς και στη διδακτική του θεάτρου στην εκπαίδευση και την κοινότητα. Συγγράφει τα έργα της σειράς «Σχολική Σκηνή» της Κάπα Εκδοτικής.