Η Μαίρη Ανάγνου είναι διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών του Παντείου Πανεπιστημίου. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση, Ασφάλεια και Ανάπτυξη στη Μεσόγειο». Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα με Άριστα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ανακηρύχτηκε διδάκτορας με Άριστα (ομοφώνως) και εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα την περίοδο 2017-2019 στο ίδιο Τμήμα/Πανεπιστήμιο. Συνεργάστηκε ως ερευνήτρια στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ερευνητών στην Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική, στο Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης του Παντείου Πανεπιστημίου (2011-2016). Έχει συνεργαστεί στο πλαίσιο των σπουδών της στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Α5 Πολιτική Διεύθυνση. Δίδαξε στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (2020-2021) και διετέλεσε Επισκέπτρια Ερευνήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2020-2022). Από το 2019 υπηρετεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής και έννομης τάξης, αλλά και στα δικαιώματα του ανθρώπου. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους στα παραπάνω ζητήματα. Είναι συγγραφέας τεσσάρων μονογραφιών: Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (1999-2013). Αποτιμώντας τα Προγράμματα Δράσης του: Τάμπερε, Χάγη, Στοκχόλμη (εκδ. Παπαζήση, 2014)· Ετερότητα και ανεκτικότητα στην Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων (εκδ. Παπαζήση, 2017)· Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια στον «Χώρο»: Οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις μιας μεταβαλλόμενης έννομης τάξης (εκδ. Παπαζήση, 2018)· καθώς και Ακυβέρνητες Ροές: Οι πολιτικές διαχείρισης της προσφυγικής/ μεταναστευτικής κρίσης, (εκδ. Παπαζήση, 2020).