Η κ. Μαρία Μαυρίκου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο πεδίο της Πολιτικής Δημόσιας Υγείας από τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακούς τίτλους στη «Δημόσια Πολιτική και Χωροταξία» από το London School of Economics and Political Science και στη «Χρηματοδοτική και Τραπεζική Διοίκηση» από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την ανάλυση δημόσιας πολιτικής, της πολιτικής υγείας και του περιβάλλοντος. Έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι ενταγμένη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης. Επίσης, είναι επιστημονικός συνεργατής του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.