Ο Χρήστος-Απόστολος Μιχαλακόπουλος είναι καθηγητής Πληροφορικής απόφοιτος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Τμήμα Πληροφορικής) και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως Πληροφορικός. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει το μάθημα της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» και υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και τις εφαρμογές τους, στην εκπαιδευτική και στην ερευνητική τους διαδικασία κι εκδοχή.