Η Δρ Νικολετσέα Χρ. Γεωργία ζει στην Πάτρα και υπηρετεί στη Μέση Εκπαίδευση ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων στον νομό Ηλείας. Αποφοίτησε από το Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στη συνέχεια έγινε δεκτή στον ΙΙΙ Κύκλο Σπουδών του Πανεπιστημίου Paul Valéry – Montpellier III, όπου της απονεμήθηκε το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (DEA) «DIPLÔME D’ÉTUDES APPROFONDIES/HISTOIRE ET CIVILISATIONS/ÉTUDES GRECQUES». Στο ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα παρουσίασε τη διατριβή της (THÈSE DE DOCTORAT) με τίτλο La conception de l’individu chez les historiens Grecs: Hérodote, Thucydide, Xénophon (Η σύλληψη της έννοιας του ατόμου στους αρχαίους Έλληνες ιστορικούς. Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφώντας). Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο και οι δημοσιεύσεις της είναι οι ακόλουθες:

ΑΡΘΡΑ–ΜΕΛΕΤΕΣ
 • «Le paradoxe du chapitre 38 de l’ Épitaphios (Thoucydide): La religion au service du «divertissement» des citoyens», LYCHNOS (Connaissance Hellénique), Νo 115, Avril 2008, pp. 67-72 [Το παράδοξο του 38ου κεφαλαίου του Επιταφίου (Θουκυδίδης): Η θρησκεία ως μέσο «ψυχαγωγίας» των πολιτών].
 • «Les variations sémantiques du terme barbare chez les Grecs», LYCHNOS (Connaissance Hellénique), No 112, Juillet 2007, pp. 64-66 [Οι σημασιολογικές αποχρώσεις του όρου «βάρβαρος» στους αρχαίους Έλληνες].
 • «L’inversion des rôles chez Hérodote: l’ exemple d’ Artémise», LYCHNOS (Connaissance Hellénique), No 105, Oct. 2005, pp. 22-29 [Η ανατροπή των ρόλων στο έργο του Ηροδότου: Tο παράδειγμα της Αρτεμισίας].
 • Lafforgue, «Lettre à Madame Georgia Nicoletséa», LYCHNOS (Connaissance Hellénique), No 117, Oct. 2008, pp. 63-65 [Τιμητική ετεροαναφορά με τη μορφή της δημοσιευμένης επιστολής-επαινετικής κριτικής].
 • Nicoletséa, «Réponse à M.H. Lafforg ue», LYCHNOS (Connaissance Hellénique), No 118, Janvier 2009, pp. 46-54 [Απάντηση-σχολιασμός της προαναφερθείσας επιστολής].
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Φιλολογικά συγγράμματα

 • Περικλέους Επιτάφιος του Θουκυδίδη: Σύνθεση παράδοσης και νεωτερισμού, Πάτρα, 2012 (σ. 280).
 • Η γυναίκα στον Ηρόδοτο: Μυθοπλασία και πραγματικότητα, Εκδόσεις Το Δόντι, Πάτρα, 20182 (σ. 254).
 • Η ανατομία του τυραννικού πολιτεύματος. Πορτρέτα τυράννων της αρχαϊκής εποχής, Εκδόσεις Το Δόντι, Πάτρα, 20182 (σ. 354).
 • Δημοκρατία κέκληται; Η δημοκρατική «νομιμότητα» σε αμφισβήτηση, Εκδόσεις Παπαζήση, 2021 (σ 175).
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
 • Εκτελεσμένες έννοιες, Πάτρα, 2012 (σ. 36).
 • Ναύσταθμος σε εγρήγορση, Πάτρα, 2012 (σ. 42).
 • Ο Μίτος των Ατρειδών, Πάτρα, 2015 (σ. 44).
 • Ο δικός μας Θεός, Πάτρα, 2016 (σ. 40).
 • Επί σκηνής…, Πάτρα, 2017 (σ. 50).