Ο Θάνος Πάλλης είναι καθηγητής Ναυτιλιακής-Λιμενικής Οικονομικής και Πολιτικής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το 2008 δημιούργησε, σε συνεργασία, τον διαδικτυακό κόμβο PortEconomics για την προώθηση της οικονομικής και της πολιτικής λιμένων με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο. Διετέλεσε πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων (2018- 2022), Fulbright Scholar στο Columbia University, New York, καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επισκέπτης καθηγητής σε Universidad de Los Andes Colombia και Dalhousie University, Halifax, Καναδά. Υπήρξε Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Λιμένων Κρουαζιέρας ΜedCruise. Σήμερα είναι μέλος της Risk & Resilience Committee και της Cruise Committee της Διεθνούς Ένωσης Λιμένων (International Association of Ports & Harbors – IAPH).