Ο Παναγιώτης Δ. Ζαρίφης γεννήθηκε το 1962 στην Αγία Τριάδα Μαγνησίας. Σπούδασε νομικά στο ΕΚΠΑ, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και διδάκτορας πολιτικής επιστήμης του ίδιου πανεπιστημίου. Ως αριστούχος απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης εργάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών από το 2000. Έχει ασχοληθεί με την ιθαγένεια, την μετανάστευση ως αποσπασμένος στην Μ.Α.Ε. Ε.Ε. και άλλες πολιτικές. Το εργασιακό ενδιαφέρον του για την ιθαγένεια εξελίχθηκε σε επιστημονικό, παράλληλα με την αγωνία του για την ταυτότητα και την συνοχή της ελληνικής κοινωνίας σε καιρούς μετάβασης.