Ο Απόστολος Παπατόλιας είναι Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre, Ειδικός Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΕPLO). Διαθέτει μεταπτυχιακά διπλώματα στο Δημόσιο Δίκαιο (Paris ΙΙ) και τη Θεωρία του Δικαίου (Paris Χ), ενώ έχει διατελέσει Eρευνητής του Γαλλικού Υπουργείου Έρευνας (1992-1995). Το διδακτορικό του με τίτλο “Conception mecaniste et conception normative de la Constitution” δημοσιεύθηκε στην Ευρωπαϊκή Σειρά Μελετών Πολιτικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου “Bibliothèque Europeenne” (Sakkoulas / Bruylant 2000). Έχει διατελέσει Νομάρχης Μαγνησίας (2006- 2010), Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (2011-2014), Σύμβουλος του ΑΣΕΠ (2016-2022) και Πρόεδρος του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων στο Δημόσιο (2017-2019). Έχει διδάξει «Θεωρία του Κράτους» στο Πανεπιστήμιο της Nanterre (1992-1995), ενώ από το 2016 διδάσκει Δημόσιο Δίκαιο και Διοικητική Επιστήμη στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Άλλα έργα του στα ελληνικά: «Πολιτική και Διοίκηση» (Παπαζήση 2010), «Η αξιοκρατία ως αρχή και ως δικαίωμα» (Παπαζήση 2019), «Η “επόμενη μέρα” του εθνικού και ευρωπαϊκού συνταγματισμού» (Παπαζήση 2020) και «Θεωρία και Πράξη του Επιτελικού Κράτους» (Σάκκουλας 2021).