Η Ευφροσύνη-Άλκηστη Παρασκευοπούλου-Κόλλια σπούδασε στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Ε.Κ.Π.Α.), έλαβε τον μεταπτυχιακό της τίτλο (MA in Educational Studies) από το University of York (U.K.) και το διδακτορικό της δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Φ.Κ.Σ.). Έχει εκπονήσει τρεις μεταδιδακτορικές έρευνες στη Διδακτική και τις Τ.Π.Ε. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και από το 2009 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Μαθηματικών και Τμήμα Φυσικής) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στα Παιδαγωγικά, στις Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, στη Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας, στη Διδακτική των Επιστημών και στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.