Η Penélope Pacheco-López διδάσκει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Κεντ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και έχει διατελέσει Σύμβουλος στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), το Κέντρο Διεθνούς Εμπορίου, και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO). Σε συνεργασία με τον A. P. Thirlwall, έχει συγγράψει το Εμπορική Φιλελευθεροποίηση και η Φτώχεια των Εθνών [Trade Liberalization and the Poverty of Nations].