Ο Nigel Rice είναι Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Διευθυντής του Health, Econometrics and Data Group (HEDG) του Πανεπιστημίου του York, UK.