Ο Rich Gilman, παιδοψυχολόγος και κλινικός ψυχολόγος, πρώην συνεργάτης του Παιδιατρικού Νοσοκομείου του Σινσινάτι, σήμερα είναι πρόεδρος της Terrace Metrics, που παρέχει σε σχολεία υπηρεσίες μέτρησης της συμπεριφορικής υγείας των μαθητών.