Ο Jean-Paul Rodrigue είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών Σπουδών και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Hofstra της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται σε θέματα που σχετίζονται με τις εμπορευματικές μεταφορές, την εφοδιαστική και την παγκοσμιοποίηση, ιδίως στη Βόρεια Αμερική, στη Λατινική Αμερική και Καραϊβική και στην Ασία του Ειρηνικού. Οι πρόσφατες εργασίες του εστιάζουν στην ενοποίηση των θαλάσσιων και εσωτερικών συστημάτων διανομής εμπορευμάτων μέσα από τη δημιουργία πυλών και διαδρόμων και στις συνέπειες των μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια στη διανομή εμπορευμάτων.