Ο Στέφανος Γεωργόπουλος (Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Α.Π.Θ.) ζει στη Θεσσαλονίκη. Με την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών του σπουδών συνεχίζει τη δια βίου μάθηση και την καλλιέργεια των ενδιαφερόντων του, από τη μουσική, τη μελέτη πνευματικού υλικού, τις πεζοπορίες στη φύση, μέχρι και την οικολογική καλλιέργεια. Η αρμονική σχέση μεταξύ σκέψης, λόγου και πράξης παραμένει ο σκοπός της καθημερινής του εμπειρίας, την οποία χαίρεται να μοιράζεται με άλλους μέσα από τον διάλογο.