Ο Ανδρέας Στεργίου διδάσκει Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκούς Θεσμούς στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει εργαστεί ως ερευνητής και έχει διδάξει σε διάφορα ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις του συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία Greece’s Ostpolitik. Dealing With the «Devil» (Switzerland AG: Springer Nature, 2021) και The Greek-Turkish Maritime Dispute. Resisting the Future (Switzerland AG: Springer Nature, 2022).