Ο Prof. Dr. Sven Seibold (πρώην Litzcke), Ψυχολόγος, Καθηγητής Ψυχολογίας της Οικονομίας, Πανεπιστήμιο Αννοβέρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Επιστήμης Υπολογιστών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.