Η Μαρία Θανοπούλου σπούδασε νομικά στην Αθήνα και κοινωνιολογία στο Παρίσι με ειδίκευση στην κοινωνιολογία της μνήμης. Ως ερευνήτρια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών για τρεις και πλέον δεκαετίες (1987-2020) συμμετείχε σε μεγάλου θεματικού φάσματος έρευνες, ενώ ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την συλλογική μνήμη, την προφορική ιστορία, την ποιοτική έρευνα, την βιογραφική μέθοδο και την ιστορία των κοινωνικών επιστημών.