Η Μαρία Σπ. Θεοδοσίου είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εργάζεται ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διδάκτωρ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.