Η Lorna Uden είναι Ομότιμη Καθηγήτρια της Σχολής Μηχανικών Υπολογιστών και Τεχνολογίας.