Ο Iraklis Varlamis (Ηρακλής Βαρλάμης) είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών.