Επιστήμες του Ανθρώπου
“Επί ξυρού ακμής”
Βασιλείου, Αρετή
41,34
Δοκίμια
“Το είδωλο”
Δουλκέρη, Τέσσα
9,54
Δοκίμια
“Το είδωλο”
Δουλκέρη, Τέσσα
10,60
Επιστήμες του Ανθρώπου
«Αριστερά» και «στίβος»
19,08
Δοκίμια
«Το είδωλο»
Δουλκέρη, Τέσσα
13,78
Δοκίμια
20ός-21ος αιώνας
Σακκάτος, Βαγγέλης
24,38
Δοκίμια
300 ημέρες στον πλανήτη Γεδεών
Παπαμιχαήλ, Γεώργιος
5,30
Δοκίμια
33 υπό σκιάν
Τσαρδάκης, Δημήτρης
13,78
Επιστήμες του Ανθρώπου
8 ½
Βασιλικός, Βασίλης, 1934-
19,08 5,00
Επιστήμες του Ανθρώπου
8 ½
Βασιλικός, Βασίλης, 1934-
19,08 5,00
Επιστήμες του Ανθρώπου
Alasdair ΜacIntyre
Μελά, Λία
22,26
Αρχιτεκτονική
Collage City – Η πόλη ως κολάζ
Rowe, ColinKoetter, Fred
16,96