0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Γενικά
Παραγωγικότητα, απασχόληση και τεχνολογική εκπαίδευση
Συλλογικό έργο
Γενικά
Παραδοσιακά στοιχεία και γεύσεις του βορειοανατολικού Αιγαίου
Λούβαρη – Γιαννέτσου, Βασιλεία
38,16 5,00
Γενικά
Πελοπόννησος
Γενικά
Περί εντοπιότητας και ιδιοτυπίας των τροφίμων
Συλλογικό έργο
21,20
Γενικά
Περιβαλλοντική και αειφόρος διαχείριση στη δημόσια υγεία
Σεπετής, Αναστάσιος Κ.
37,10
Γενικά
Πού πάμε;
Καλοπίσης, Γιάννης Θ.
Γενικά
Ρύπανση περιβάλλοντος
Βαλκανάς, Γεώργιος
19,08
Γενικά
Σμιλεύοντας την υποταγή
Χαντζαρούλα, Ποθητή
39,22
Γενικά
Σταδιοδρομία στην υπηρετικότητα
Lazarescu, Daria
37,10
Γενικά
Στοιχεία φυσιολογίας θρέψεως και εφαρμοσμένη διατροφή ιχθύων και καρκινοειδών
Συλλογικό έργο
50,88
Γενικά
Σύνδεση αμοιβής με παραγωγικότητα, χρηματοοικονομικά συστήματα συμμετοχής, εμπειρική διερεύνηση για την Ελλάδα
Αλεξάκης, Παναγιώτης
13,78
Γενικά
Συνθήκες τοπικών καινοτομιών
Συλλογικό έργο
15,90