0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Ταξίδια - Τουρισμός

Γενικά
City branding και βιώσιμη ανάπτυξη
Μητούλα, Ρόϊδω Κ.Καλδής, Παναγιώτης
24,38
Ταξίδια - Τουρισμός
Αναψυχή και τουρισμός
Ευσταθίου, Παναγιώτης Α.
5,30
Γενικά
Αυστρία
Συλλογικό έργο
3,71
Γενικά
Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων
Λαλούμης, Δημήτρης
23,32
Γενικά
Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού
Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος
26,50
Οικονομία
Ενδογενής τουριστική ανάπτυξη
Παπαδάκη – Τζεδάκη, Στέλλα
30,74
Γενικά
Έρευνα για την προοπτική ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα
Σαραντόπουλος, Ιωάννης
0,00
Γενικά
Η τουριστική ανάπτυξη και τα ηθικά διλήμματά της
Ξάνθης, Αγαπητός Ι.
8,48
Γενικά
Η χαμένη τέχνη του ταξιδιού
Βαρβαρέσος, Στέλιος
29,68
Γενικά
Ιατρικός τουρισμός
Γείτονα, ΜαίρηΣαραντόπουλος, Ιωάννης
26,50
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό
Holden, Andrew
27,56
Γενικά
Λαϊκή Κίνα
Καραβία, Μαρία
3,71