0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Ταξίδια - Τουρισμός

Γενικά
City branding και βιώσιμη ανάπτυξη
Μητούλα, Ρόϊδω Κ.Καλδής, Παναγιώτης
24,38
Ταξίδια - Τουρισμός
Αναψυχή και τουρισμός
Ευσταθίου, Παναγιώτης Α.
5,30
Γενικά
Αυστρία
Συλλογικό έργο
3,71
Γενικά
Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού
Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος
26,50
Οικονομία
Ενδογενής τουριστική ανάπτυξη
Παπαδάκη – Τζεδάκη, Στέλλα
30,74
Γενικά
Η χαμένη τέχνη του ταξιδιού
Βαρβαρέσος, Στέλιος
29,68
Γενικά
Ιατρικός τουρισμός
Γείτονα, ΜαίρηΣαραντόπουλος, Ιωάννης
26,50
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό
Holden, Andrew
27,56
Γενικά
Λαϊκή Κίνα
Καραβία, Μαρία
3,71
Γενικά
Μαγική Ελλάδα | Magical Greece
Σμαραγδής, Ανδρέας
29,68
Ταξίδια - Τουρισμός
Ο τουρισμός που πληγώνει
Λύτρας, Περικλής Ν.
12,72
Ταξίδια - Τουρισμός
Οπτικός πολιτισμός και τουρισμός
Μπονάρου, Χριστίνα
31,80