0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Ταξίδια - Τουρισμός

Γενικά
City branding και βιώσιμη ανάπτυξη
Μητούλα, Ρόϊδω Κ.Καλδής, Παναγιώτης
24,38
Ταξίδια - Τουρισμός
Αναψυχή και τουρισμός
Ευσταθίου, Παναγιώτης Α.
5,30
Γενικά
Αυστρία
Συλλογικό έργο
3,71
Γενικά
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών επιχειρήσεων
Λαλούμης, ΔημήτρηςΜαρινάκος, Κωνσταντίνος
27,56
Γενικά
Διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – Hotel managment
Λαλούμης, Δημήτρης
42,40
Γενικά
Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων
Λαλούμης, Δημήτρης
23,32
Γενικά
Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού
Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος
26,50
Οικονομία
Ενδογενής τουριστική ανάπτυξη
Παπαδάκη – Τζεδάκη, Στέλλα
30,74
Γενικά
Έρευνα για την προοπτική ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα
Σαραντόπουλος, Ιωάννης
0,00
Γενικά
Η τουριστική ανάπτυξη και τα ηθικά διλήμματά της
Ξάνθης, Αγαπητός Ι.
8,48
Γενικά
Η χαμένη τέχνη του ταξιδιού
Βαρβαρέσος, Στέλιος
29,68
Γενικά
Ιατρικός τουρισμός
Γείτονα, ΜαίρηΣαραντόπουλος, Ιωάννης
26,50