Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις

Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Logistics management
Σιφνιώτης, Κωνσταντίνος Χ.
20,14
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
Γεωργόπουλος, Αντώνης Ν.
13,78
Κοινωνικές Επιστήμες
Αρχές επιστημονικού μάνατζμεντ
Taylor, Frederick Winslow 1856-1915
12,72
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και πολιτικής
Weston, J. Fred
66,78
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Δημιουργική επίλυση οργανωσιακών προβλημάτων
Flood, R. L.
19,08
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Δημόσιες επιχειρήσεις
Μπαμπανάσης, Στέργιος
33,39
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Δημόσιες σχέσεις
Baskin, Otis
20,14
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Δημόσιες σχέσεις
Μαγκλιβέρας, Διονύσης Κ.
28,62
Γενικά
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών επιχειρήσεων
Λαλούμης, ΔημήτρηςΜαρινάκος, Κωνσταντίνος
27,56
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Διαχείριση ανθρώπινων πόρων
Συλλογικό έργο
40,28
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Διαχείριση ανθρώπινων πόρων
Συλλογικό έργο
42,40
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Διαχείριση ανθρώπινων πόρων
Noe, Raymond A.Hollenbeck, John R.Gerhart, Barry
63,60