Ναυτιλία

Ναυτιλία
Αρχές ναυτιλιακής οικονομικής
Μεταξάς, Βασίλης Ν.
9,54
Ναυτιλία
Αρχές ναυτιλιακής οικονομικής
Μεταξάς, Βασίλης Ν.
14,84
Ναυτιλία
Ατμόπλοια εναντίον ιστιοφόρων 1830-1914
Χόμπας, Βασίλης Χ.
9,54
Ναυτιλία
Διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές
Κωσταγιόλας, Πέτρος
19,08
Ναυτιλία
Ελληνική και διεθνής ναυτιλία
Θανοπούλου, Ελένη Α.
19,08
Ναυτιλία
Η ναυτιλία της Ιθάκης
Βλασσόπουλος, Νίκος Σ.
Ναυτιλία
Η οικονομική των σημαιών ευκολίας
Μεταξάς, Βασίλης Ν.
11,13
Ναυτιλία
Η σύγχρονη λαϊκή εταιρεία
Αρχοντάκης, Κωνσταντίνος Σ.
11,13
Ναυτιλία
Μεταφορές αρτηρίες ζωής για τα νησιά
Συλλογικό έργο
23,32
Ναυτιλία
Οι λαϊκές ακτοπλοϊκές εταιρείες
Βαβούρας, Ιωάννης Σ.
3,71
Ναυτιλία
Συμβολή στην ερμηνεία ναυτικών και εμπορικών όρων των Επτανήσιων
Βλασσόπουλος, Γιάννης Σ.
9,01
Ναυτιλία
Τάσεις και εξελίξεις στη λιμενική βιομηχανία
Χλωμούδης, Κωνσταντίνος
24,38