Υπό Έκδοση

Επιστήμες του Ανθρώπου
Ο Μίκης Θεοδωράκης και η θεωρία της συμπαντικής αρμονίας
Δόικος, Παναγιώτης Ο.
Υπό Έκδοση
Ο τάφος του Μ. Αλεξάνδρου
Κορδώσης, Μιχαήλ Σ.
Ιστορία
Οθωμανική αυτοκρατορία και κουρδικός εθνικισμός, 2η έκδοση
Ισσί, Μουράτ
24,38
Υπό Έκδοση
Οικονομικά της ενέργειας και ενεργειακό σύστημα
Bradford, Travis
Υπό Έκδοση
Οικονομικά των θαλάσσιων μεταφορών
McConville, James
Υπό Έκδοση
Ομοερωτισμός και ελληνική σκηνή: από το “Αιρετικόν Πάθος” στην “Ορατότητα”
Κυριακός, Κωνσταντίνος
Επιστήμες του Ανθρώπου
Οντολογία της στοχαστικής φαντασίας
Δόικος, Παναγιώτης Ο.
Υπό Έκδοση
Πολιτική και θρησκεία
Παπαρίζος, Αντώνης Α.
Υπό Έκδοση
Προς μια συμπεριληπτική ευρωπαϊκή πολιτότητα
Συλλογικό έργο
Υπό Έκδοση
Σοφιστής
Πλάτων
Υπό Έκδοση
Σύνταγμα και δημοκρατία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
Σωτηρέλης, Γιώργος Χ.
Υπό Έκδοση
Συστημική Κοστολόγηση
Παϊκόπουλος, Γεώργιος Η.