Κοινωνιολογία

Γενικά
Σταδιοδρομία στην υπηρετικότητα
Lazarescu, Daria
37,10
Κοινωνικές Επιστήμες
Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα
Τσουραμάνης, Χρήστος Ε.
16,96
Κοινωνικές Επιστήμες
Σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής / Recent trends in crime control policies
Συλλογικό έργο
39,43
Κοινωνικές Επιστήμες
Σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής / Recent trends in crime control policies
Συλλογικό έργο
63,60
Κοινωνικές Επιστήμες
Σύμβαση και αλήθεια
Μεταξόπουλος, Αιμίλιος, 1955-2010
19,08
Κοινωνικές Επιστήμες
Σύμβολα, αρχέτυπα και φοβίες
Κωνσταντοπούλου, Χριστιάνα Κ.
7,42
Κοινωνικές Επιστήμες
Σύμβολα, αρχέτυπα και φοβίες, 2η έκδοση
Κωνσταντοπούλου, Χριστιάνα Κ.
21,20
Κοινωνικές Επιστήμες
Συμβολή στον επαναπροσδιορισμό της ψυχολογίας ως επιστήμης του ανθρώπου
Φίλιας, Βασίλης Ι.
29,68
Κοινωνικές Επιστήμες
Συμμετοχή, εργατικός έλεγχος και αυτοδιαχείριση
Szell, Gyorgy
22,26
Κοινωνικές Επιστήμες
Συνθήκες στέγασης και κοινωνικός διαχωρισμός
Γκέμη, Έντα
8,48
Κοινωνικές Επιστήμες
Τα δικαιώματα του παιδιού
Μπάλιας, Στάθης
15,90
Κοινωνικές Επιστήμες
Τα δικαιώματα του παιδιού
Φασουλής, Βασίλης
23,32