Κοινωνιολογία

Κοινωνικές Επιστήμες
Το πρόβλημα της ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες
Λάζος, Γρηγόρης
25,44
Κοινωνικές Επιστήμες
Το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα
Συλλογικό έργο
23,32
Κοινωνικές Επιστήμες
Το προσφυγικό πρόβλημα
Μαρμάνη, Φωτεινή Κ.
24,38
Κοινωνικές Επιστήμες
Το σταφιδικό ζήτημα και οι κοινωνικοί αγώνες
Αρώνη – Τσίχλη, Καίτη
25,44
Κοινωνικές Επιστήμες
Το σύγχρονο συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα
Κατσανέβας, Θόδωρος Κ.
13,78
Κοινωνικές Επιστήμες
Το φαινόμενο της διαγενεακής μεταβίβασης της φτώχειας
Φιλιππακοπούλου, Θεωνή Π.
13,78
Ιστορία
Τόποι μνήμης στην καστελλοριζιακή μετανάστευση και διασπορά
Χρυσανθοπούλου, Βασιλική
27,56
Κοινωνικές Επιστήμες
Τρίγωνο σκαληνό
Αγγελόπουλος, Κωνσταντίνος
13,78
Κοινωνικές Επιστήμες
Τρόπος ζωής και αντιλήψεις εφήβων μαθητών
Συλλογικό έργο
24,38
Γενικά
Υπηρέτριες και υπηρέτες
Συλλογικό έργο
23,32
Κοινωνικές Επιστήμες
Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από εφήβους μαθητές
Συλλογικό έργο
22,26
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψηφιακές πόλεις
Καρυδάς, Ιωάννης Χ.
15,90