0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Ιστορία
Harling Mission 1942
Μαρίνος, Θεμιστοκλής
7,42
Κοινωνικές Επιστήμες
Intelligent Information Systems Applied to Complicated Defence Problems
Συλλογικό έργο
15,90
Ιστορία
Le fonti della storia dell’Italia preunitaria
Συλλογικό έργο
40,28
Διεθνείς Σχέσεις
Mare Nostrum: Μετατοπίσεις ισχύος στον γεωπολιτικό χάρτη της Μεσογείου
Συλλογικό έργο
26,50
Κοινωνικές Επιστήμες
Max Weber
Τερλεξής, Πανταζής
33,39
Κοινωνικές Επιστήμες
Max Weber
Τερλεξής, Πανταζής
33,39
Κοινωνικές Επιστήμες
Max Weber
Τερλεξής, Πανταζής
33,39
Κοινωνικές Επιστήμες
Max Weber και το φάντασμα του Marx
Τερλεξής, Πανταζής
Ιστορία
Modern and Contemporary Macedonia
106,00
Ιστορία
Nutuk: Ο μέγας ρητορικός
Atatürk, Kemal, 1881-1938
26,50
Ιστορία
Nutuk: Ο μέγας ρητορικός
29,68
Ιστορία
On Isaac Ducas Comnenus’ Cypriot “separatist” state (A.D. 1184/85-1191)
Savvides, Alexios G.C.
8,48