Πολιτικές Επιστήμες

Κοινωνικές Επιστήμες
Αισθητική και σύγχρονη τραγική συνείδηση
Φιοραβάντες, Βασίλης
16,96
Κοινωνικές Επιστήμες
Άμεση δημοκρατία
Οικονόμου, Γιώργος Ν.
13,78
Κοινωνικές Επιστήμες
Αναδιάρθωση και εκσυγχρονισμός
Σακελλαρόπουλος, Σπύρος
16,96
Κοινωνικές Επιστήμες
Αναζητώντας την ειρήνη
Ντόκος, Θάνος Π.
14,84
Κοινωνικές Επιστήμες
Ανάλυση δημόσιας πολιτικής
Λαδή, Στέλλα
11,66
Κοινωνικές Επιστήμες
Ανάλυση δημόσιας πολιτικής
Λαδή, ΣτέλλαΝταλάκου, Βασιλική
15,90
Κοινωνικές Επιστήμες
Αποτυχία της αγοράς, αποτυχία της κυβέρνησης, ηγεσία και δημόσια πολιτική
Wallis, JoeDollery, Brian
23,32
Κοινωνικές Επιστήμες
Αποχώρηση, διαφωνία και αφοσίωση
Hirschman, Albert O.
14,84
Κοινωνικές Επιστήμες
Αρχές πολιτικής επιστήμης
Λύτρας, Περικλής Ν.
13,78
Κοινωνικές Επιστήμες
Δημοκρατία, κοινωνικό κράτος και Σύνταγμα στην ύστερη νεωτερικότητα
Κοντιάδης, Ξενοφών Ι.
23,32
Κοινωνικές Επιστήμες
Δημοκρατική και συγκεντρωτική αριστερά
Θεοδωράκης, Μίκης
7,42
Κοινωνικές Επιστήμες
Δημοκρατική συμμαχία
Συλλογικό έργο
2,12