Πολιτικές Επιστήμες

Κοινωνικές Επιστήμες
Δημόσιες πολιτικές στην Ελλάδα
Συλλογικό έργο
19,08
Κοινωνικές Επιστήμες
Διευθυντική και πολιτική επιστήμη
Κουβελιώτης, Κυριάκος
13,78
Κοινωνικές Επιστήμες
Δοκίμιο για τη διεθνή θεωρία
Χρυσοχόου, Δημήτρης Ν., 1970-
19,61
Κοινωνικές Επιστήμες
Εθνικισμός
Kedourie, Elie
11,91
Κοινωνικές Επιστήμες
Είκοσι οκτώ ημέρες
Τσίρμπας, Γιάννης
20,14
Κοινωνικές Επιστήμες
Εισαγωγή στην ιστορία της πολιτικής σκέψεως
Βλάχος, Γεώργιος Κ.
7,42
Κοινωνικές Επιστήμες
Εισαγωγή στην πολιτική
Duverger, Maurice
19,08
Κοινωνικές Επιστήμες
Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη και σκέψη
Σκουλάς, Γεώργιος Ε.
29,68
Κοινωνικές Επιστήμες
Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη και τη θεωρία της πολιτικής
Κουσκουβέλης, Ηλίας Ι.
19,08
Κοινωνικές Επιστήμες
Ελληνική αποτρεπτική στρατηγική
Ήφαιστος, Παναγιώτης
Κοινωνικές Επιστήμες
Εμφωλευμένα παίγνια
Τσεμπελής, Γιώργος
25,44
Κοινωνικές Επιστήμες
Εξουσία και ευημερία
Olson, Mancur
18,55