Πολιτικές Επιστήμες

Κοινωνικές Επιστήμες
Η άδηλος κυριαρχία
Χρυσοχόου, Δημήτρης Ν., 1970-
12,72
Κοινωνικές Επιστήμες
Η ανάδυση του πολιτικού στοιχείου στην κοινωνιολογία του Max Weber
Τσίρος, Νικόλαος
20,14
Ιστορία
Η ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 1830-2008
Δουκάκης, Κωνσταντίνος Φ.
38,16
Κοινωνικές Επιστήμες
Η γραφειοκρατία στον αστερισμό της ύστερης νεωτερικότητας και η λανθάνουσα γοητεία του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος
Λιανός, Αντώνιος Α.
19,08
Κοινωνικές Επιστήμες
Η δημοκρατική κοινωνία και ο πολίτης
Βλάχος, Γεώργιος Κ.
11,13
Κοινωνικές Επιστήμες
Η εκλογική έρευνα
Wildenmann, Rudolf
11,13
Κοινωνικές Επιστήμες
Η εκλογική πολιτική στο ελληνικό πολιτικό σύστημα
Μενδρινού, Μαρία Μ.
19,08
Κοινωνικές Επιστήμες
Η λογική της συλλογικής δράσης
Olson, Mancur
19,08
Κοινωνικές Επιστήμες
Η μεγάλη καμπή του σοσιαλισμού
Σωμερίτης, Στρατής
3,71
Κοινωνικές Επιστήμες
Η παρεμβολή των Γάλλων νέων φιλοσόφων
Μίχας, Παναγιώτης
3,71
Γενικά
Η περιβαλλοντική διακυβέρνηση σε κρίση
Δούση, Εμμανουέλα
21,20
Κοινωνικές Επιστήμες
Η πολιτική ανάπτυξη
Κουτσούκης, Κλεομένης Σ.
25,44