Πολιτικές Επιστήμες

Κοινωνικές Επιστήμες
Η πολιτική σκέψη
Cerroni, Umberto
19,08
Κοινωνικές Επιστήμες
Η πολιτική σκέψη
Cerroni, Umberto
18,02
Κοινωνικές Επιστήμες
Η πολιτική σκέψη
Cerroni, Umberto
19,08
Κοινωνικές Επιστήμες
Η υποχώρηση του κράτους
Strange, Susan
23,32
Κοινωνικές Επιστήμες
Θέματα σύγχρονης πολιτικής επιστήμης
Βεντούρης, Νικόλαος
5,30
Κοινωνικές Επιστήμες
Θεσμοί, θεσμική αλλαγή και οικονομική επίδοση
18,02
Κοινωνικές Επιστήμες
Θεωρία και πρακτική της αξιολόγησης προγραμμάτων, δράσεων και πολιτικών
Διαμαντίκος, Κωνσταντίνος
6,89
Κοινωνικές Επιστήμες
Ιδεολογία του δεξιού κράτους 1949-1967
Μελετόπουλος, Μελέτης Η.
7,42
Κοινωνικές Επιστήμες
Ιστορία της ελληνικής πολιτικής σκέψεως
Sinclair, T. A.
25,44
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνία πολιτών και νεολαία
6,36
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι και δημοκρατία
Barry, Brian M.
Κοινωνικές Επιστήμες
Κουλτούρα, νεωτερικότητα, πολιτική κουλτούρα
Δεμερτζής, Νίκος, καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας
20,14