Πολιτικές Επιστήμες

Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτική ανάπτυξη και κοινωνική δυναμική
Νικολόπουλος, Φίλιππος
14,84
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτική ανθρωπολογία
Balandier, Georges
20,14
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτική επιστήμη (Επιστημολογικά προβλήματα)
Κατσούλης, Ηλίας Α.
13,78
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτική επιστήμη και ιδεολογίες
Σκουλάς, Γεώργιος Ε.
28,62
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτική ηγεσία και άσκηση εξωτερικής πολιτικής
Μακρής, Σπύρος, λέκτορας πολιτικής επιστήμης
15,90
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτική και επικοινωνία
Fagen, Richard R.
11,13
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτική και θρησκείες
Συλλογικό έργο
21,20
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτική κουλτούρα
Kavanagh, Dennis
5,30
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτική ψυχολογία
Βλάχος, Γεώργιος Κ.
Κοινωνικές Επιστήμες
Προεδρικό σύστημα στην Ελλάδα;
Διαμαντόπουλος, Θανάσης Σ., 1951- , πολιτικός επιστήμων
6,36
Κοινωνικές Επιστήμες
Σημασιολογία, έννοιες, συγκριτική μέθοδος
Sartori, Giovanni
22,26
Κοινωνικές Επιστήμες
Στοιχεία πολιτικής ανάπτυξης
Pye, Lucian W.
9,54