Πολιτικές Επιστήμες

Κοινωνικές Επιστήμες
Συγκριτική πολιτική
Meny, Yves
33,39
Κοινωνικές Επιστήμες
Συγκριτική πολιτική
Meny, Yves
27,56
Κοινωνικές Επιστήμες
Σύγχρονη πολιτική ανάλυση
Dahl, Robert A.
19,08
Κοινωνικές Επιστήμες
Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση
Ball, Alan R.
24,38
Κοινωνικές Επιστήμες
Συμφέροντα και πολιτική
Λάβδας, Κώστας Α.
19,08
Κοινωνικές Επιστήμες
Σχεδίαση μετακρατικής πολιτείας
Χρυσοχόου, Δημήτρης Ν., 1970-
10,60
Κοινωνικές Επιστήμες
Τάξη και αναρχία
Μαρκόπουλος, Χρήστος, 1925-
12,72
Δίκαιο
Τι είναι η Τρίτη τάξη;
Sieyès, Emmanuel
10,60
Κοινωνικές Επιστήμες
Το αυταρχικό φαινόμενο 4η Αυγούστου, 21η Απριλίου
Κοντογιώργης, Γεώργιος Δ.
10,07
Κοινωνικές Επιστήμες
Το ημερολόγιο της φυλακής
Alia, Ramiz, 1925-2011
16,96
Κοινωνικές Επιστήμες
Το πολιτικό μας πρόβλημα
Διαμαντόπουλος, Θανάσης Σ., 1951- , πολιτικός επιστήμων
6,36
Κοινωνικές Επιστήμες
Το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας
Sontheimer, Kurt
38,16