Ψυχολογία

Κοινωνικές Επιστήμες
Στρες
Συλλογικό έργο
68,90
Κοινωνικές Επιστήμες
Συγκίνηση
Oatley, Keith
39,22
Κοινωνικές Επιστήμες
Συγκριτική μελέτη του νομικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου
Καροτσιέρης, Σέργιος Ζ.
11,66
Κοινωνικές Επιστήμες
Σύγκρουση και συγκίνηση στις διαπροσωπικές σχέσεις
Ντάβου, Μπετίνα
15,90
Κοινωνικές Επιστήμες
Συμβουλευτική και θεραπεία οικογένειας
Κουνενού, Καλλιόπη Ε.
19,08
Κοινωνικές Επιστήμες
Συμβουλευτική στην υπογονιμότητα
Hammer Burns, Linda
25,44
Κοινωνικές Επιστήμες
Συμβουλευτική ψυχολογία
Συλλογικό έργο
26,50
Κοινωνικές Επιστήμες
Σχέσεις μητέρας και παιδιού τον πρώτο χρόνο της ζωής
Σακελλαρόπουλος, Παναγιώτης
24,38
Κοινωνικές Επιστήμες
Σχιζοφρένεια και φόνος
Τσαλίκογλου, Φωτεινή
16,96
Κοινωνικές Επιστήμες
Τεχνική της κλινικής συνέντευξης
Semi, Antonio Alberto
13,78
Κοινωνικές Επιστήμες
Το βίωμα της ανεργίας
Συλλογικό έργο
9,54
Κοινωνικές Επιστήμες
Το λίκνο της σκέψης
Hobson, Peter R.
20,14