Νέες Κυκλοφορίες

Επιστήμες του Ανθρώπου
Ζωή Θάνατος – Μη αναπαράσταση – Τελετουργία
Λαμπρέλλης, Δημήτρης Ν.
18,02
Δίκαιο
Η «επόμενη μέρα» του εθνικού και ευρωπαϊκού συνταγματισμού
Παπατόλιας, Απόστολος Ι.
12,72
Επιστήμες του Ανθρώπου
Η ανάγνωση της Πλατωνικής «Πολιτείας» από τον Νεοπλατωνικό Πρόκλο
Καψιμαλάκου, Χριστίνα Νικηφ.
7,42
Ιστορία
Η ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 1830-2008
Δουκάκης, Κωνσταντίνος Φ.
38,16
Επιστήμες του Ανθρώπου
Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της (επίτομο)
Popper, Karl
48,76
Ιστορία
Η αυτοθυσία της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ) – Φάκελος Κύπρου
Δελλής, Σπυρίδων
21,20
Επιστήμες του Ανθρώπου
Η βούληση της ισχύος στον στοχασμό του Παναγιώτη Κονδύλη
Αμάραντος, Σωτήρης
9,54
Εκπαίδευση
Η δια βίου μάθηση ως τεχνολογία και στρατηγική συγκρότησης της ολοκληρωτικά παιδαγωγούμενης κοινωνίας
Μάρη, Δήμητρα
13,78
Επιστήμες του Ανθρώπου
Η διένεξη με τον Eberhard – Οι πρόοδοι της Μεταφυσικής
Kant, Immanuel, 1724-1804
18,02
Εκπαίδευση
Η ειδική συμπεριληπτική εκπαίδευση 2027
Στασινός, Δημήτρης Π.
34,98
Ελληνική Οικονομία
Η Ελληνική Οικονομία πριν και μετά τον Covid-19
Πελαγίδης, Θεόδωρος Κ.
5,30
Δοκίμια
Η επανάσταση του ωραίου
Ξάνθης, Αγαπητός Ι.
9,54