Νέες Κυκλοφορίες

Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Λεξικογραφία για όλους
Κατσογιάννου, ΜαριάνναΒακαλοπούλου, Άννα
26,50
Επιστήμες του Ανθρώπου
Λευτέρης Ξανθόπουλος: Από τα Τουρκοβούνια στο Beloiannisz
Κασσαβέτη, Ορσαλία-Ελένη
7,42
Επιστήμες του Ανθρώπου
Λογική
Kant, Immanuel, 1724-1804
16,96
Επιστήμες του Ανθρώπου
Λόγος περί της μεθόδου
Descartes, René
11,66
Αισθητική
Μέθοδος βιοενεργειακής λεμφομάλαξης Γιν-Γιανγκ
Πατζίκα, Τιμοθέα
13,78
Επιστήμες του Ανθρώπου
Μεσαιωνική ισλαμική πολιτική σκέψη και σύγχρονη ηγεσία
Σύρος, Βασίλειος
9,54
Ιστορία
Μεσάνυχτα στο Πέρα Παλάς
Τσαρλς Κινγκ
20,14
Κοινωνικές Επιστήμες
Μετά την πανδημία. Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Κόσμος στη σκιά της δυστοπίας
Συλλογικό έργο
27,56
Κοινωνικές Επιστήμες
Μεταμορφώσεις της επιστημονικής και της πρακτικής σκέψης
Μαντόγλου, ΆνναΞανθόπουλος, Παναγιώτης
18,02
Κοινωνικές Επιστήμες
Μικρά ψυχολογικά
Ντάβου, Μπετίνα
9,54
Μικροοικονομική
Μικροοικονομική
Bernheim, Douglas Β.Whinston, Michael D.
84,27
Ιστορία
Μορφές του πνεύματος και αγωνιστές του 1821 που πέθαναν πάμπτωχοι
Μυλωνάκου – Σαϊτάκη, Γιούλα
74,20