Εκπαίδευση
Ο τρόπος λειτουργίας της ημιαγωγού διόδου
Lob, Udo
3,71
Εκπαίδευση
Ο τρωικός πόλεμος στο ελληνικό παιδικό βιβλίο (1974-2004)
Αδάμ, Μόνικα
14,84
Εκπαίδευση
Οικονομική της εκπαίδευσης
Ψαχαρόπουλος, Γεώργιος Α.
14,84
Εκπαίδευση
Οργάνωση, διοίκηση και οικονομία του συστήματος της δια βίου εκπαίδευσης
Μάρδας, Γεώργιος Δ.
13,78
Εκπαίδευση
Παιδαγωγική και αθλητισμός
Σαϊτάκης, Ιωάννης
15,90
Εκπαίδευση
Παιδαγωγική ψυχολογία
Δημητρόπουλος, Ευστάθιος Γ.
7,42
Εκπαίδευση
Παιδείας κείμενα
Καραμάνος, Ανδρέας Ι.
16,96
Εκπαίδευση
Παιδική ηλικία και εκπαιδευτικές επιλογές στο ελληνικό κράτος τον 19ο αιώνα
Φαρμασώνη, Σοφία
11,66
Εκπαίδευση
Πανεπιστήμιο Αθηνών και δημόσιος λόγος (1837-1911)
Βελώνη, Ελένη Π.
27,56
Γενικά
Παραγωγικότητα, απασχόληση και τεχνολογική εκπαίδευση
Συλλογικό έργο
Εκπαίδευση
Πνεύμα στασιαστικόν
Νούτσος, Χαράλαμπος
10,60
Εκπαίδευση
Ποιοτικά προγράμματα για την εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής και της νηπιακής ηλικίας
Roopnarine, Jaipaul L.Johnson, James E.
44,52