Θετικές Επιστήμες
Εφαρμοσμένη ανάλυση παλινδρόμησης
Draper, Norman R.
75,79
Θετικές Επιστήμες
Εφαρμοσμένη στατιστική
Γναρδέλλης, Χαράλαμπος
44,52
Θετικές Επιστήμες
Εφαρμοσμένη στατιστική
Γναρδέλλης, Χαράλαμπος
89,04
Θετικές Επιστήμες
Η γλώσσα ως τεχνολογία επεξεργασίας
Αλεξανδρή, Χριστίνα, Δρ.
13,78
Θετικές Επιστήμες
Ηλεκτρομαγνητικά κύματα
3,71
Θετικές Επιστήμες
Ηλεκτρομηχανική
Rizzoni, Giorgio
27,56
Θετικές Επιστήμες
Ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης
Συλλογικό έργο
13,78
Θετικές Επιστήμες
Ηλεκτρονική
Rizzoni, Giorgio
49,82
Θετικές Επιστήμες
Θέματα γενικής και ανόργανης χημείας
Κλούρας, Νικόλαος Δ.
Θετικές Επιστήμες
Θεωρία αναμονής ή ουράς
Χούχουλας, Παναγιώτης
15,90
Θετικές Επιστήμες
Θεωρία κυκλωμάτων και βασικά ηλεκτρονικά
Rizzoni, GiorgioKearns, JamesΧρηστίδης, Χρήστος Β.
Θετικές Επιστήμες
Κατανομές Μ.Π.Λ.ΟΥ.Ζ.
Πιτσέλης, Γεώργιος
21,20