Θετικές Επιστήμες
Στοιχεία αναλυτικής χαρτογραφίας
Νάκος, Βύρωνας
27,56
Θετικές Επιστήμες
Στοχαστικά μοντέλα για κοινωνικές διαδικασίες
Bartholomew, David J.
44,52
Θετικές Επιστήμες
Συνεργατικές εφαρμογές στο διαδίκτυο
Αποστολάκης, Ιωάννης Α.Τζαναβάρης, Δημήτρης
11,66
Θετικές Επιστήμες
Συνεργατικό διαδίκτυο και κοινωνία
Συλλογικό έργο
68,90
Θετικές Επιστήμες
Συνθετική οργανική χημεία
Παπαϊωάννου, Διονύσης Α.
72,08
Θετικές Επιστήμες
Συνθετική οργανική χημεία
Παπαϊωάννου, Διονύσης Α.
100,70
Θετικές Επιστήμες
Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων με προσανατολισμό στο χρήστη
Thierauf, Robert J.
36,04
Θετικές Επιστήμες
Τα χαρακτηριστικά των παλιννοστησάντων της περιόδου 1986-1993
Καλαματιανού, Αγλαΐα Γ.
19,08
Θετικές Επιστήμες
Τεχνικές και πειράματα γενικής και ανόργανης χημείας
Κλούρας, Νικόλαος Δ.
14,84
Θετικές Επιστήμες
Το Βιβλίο των Drones
29,68
Θετικές Επιστήμες
Φυσική στερεάς κατάστασης
Hofmann, Philip
28,62
Θετικές Επιστήμες
Φυσικοχημεία
Κατσάνος, Νικόλαος Α.
50,88