Ανάλυση δημόσιας πολιτικής

Λαδή, Στέλλα, Νταλάκου, Βασιλική,

ISBN978-960-02-3235-6
Σελίδες294
Έτος πρώτης έκδοσης2010
Έτος τρέχουσας έκδοσης2016
ΈκδοσηΔεύτερη αναθεωρημένη έκδοση
Σχήμα 14 x 21

15,90

Σε απόθεμα

Στη δεύτερη, αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση του εγχειριδίου Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής, οι συγγραφείς εμβαθύνουν και εμπλουτίζουν με νεότερη βιβλιογραφία και πηγές τις απαντήσεις στα θεμελιώδη ερωτήματα του τομέα της δημόσιας πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης, που αποτελεί έναν από τους βασικούς κλάδους της πολιτικής επιστήμης: Τι είναι δημόσιο πρόβλημα και πώς συγκροτείται η κυβερνητική ατζέντα; Πώς, με ποιο σκοπό και με τι αποτέλεσμα δρουν ή αδρανούν οι κυβερνήσεις σε σχέση με τα δημόσια προβλήματα; Ποιοι είναι οι φορείς που διαμορφώνουν και εφαρμόζουν τις δημόσιες πολιτικές και πώς επιδρούν τα διαφορετικά συμφέροντα και οι προτιμήσεις τους; Ποια είναι τα βασικά εργαλεία που αξιοποιούν; Ποιοι είναι οι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τις διαδικασίες αυτές; Πώς μεταβάλλονται οι δημόσιες πολιτικές στην εποχή της παγκοσμιοποίησης; Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις και πρακτικές διοικητικής μεταρρύθμισης και ποιες αξίες τις διέπουν;

Σκοπός του βιβλίου είναι να θέσει τη βάση για την κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου και των εμπειρικών πρακτικών στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής, το οποίο διέπει παραδοσιακά επιστημονικά πεδία όπως η νομική και η πολιτική επιστήμη, και χρησιμοποιεί εργαλεία πέρα από αυστηρά επιστημονικά σύνορα, όπως από την οικονομική επιστήμη και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Ουσιαστικά αποτελεί, όπως και η πρώτη έκδοσή του, ένα βιβλίο αναφοράς, στο οποίο παρουσιάζονται οι κυριότερες τάσεις της σχετικής θεωρίας, αποφεύγοντας τη μονολιθική υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης σχολής σκέψης, ενώ κάθε θέμα είναι εμπλουτισμένο με εμπειρικά παραδείγματα. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται ο πλούτος των υποδειγμάτων που έχουν αναπτυχθεί στα σχετικά επιστημονικά πεδία, ώστε να αποτυπωθεί ευρεία εικόνα των ερευνητικών και θεωρητικών ανησυχιών που τα διέπουν.