Γεωργία και φυσικοί πόροι στο βαλκανικό χώρο

Ξένος, Διονύσιος,

ISBN978-960-02-1642-4
Σελίδες133
Έτος πρώτης έκδοσης2003
Έτος τρέχουσας έκδοσης2003
Βάρος (g)259
Σχήμα 27 x 14
Κωδικός προϊόντος: 867b95247a16 Κατηγορίες: ,

[…] Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα έκδοση σκιαγραφεί τη γενικότερη κατάσταση και αναλύει με συστηματικό τρόπο τα προβλήματα και τις προοπτικές των τομέων της γεωργίας, των φυσικών πόρων και της πολιτικής διαχείρισης του περιβάλλοντος στις χώρες των Βαλκανίων. Για τη συστηματική διερεύνηση των θεμάτων αυτών το βιβλίο αποτελείται από έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται συνοπτική περιγραφή της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας των χωρών της Βαλκανικής, με αναφορά στα βασικά οικονομικά μεγέθη, στους κλάδους πάνω στους οποίους στηρίζονται και στις εμπορικές σχέσεις που έχουν αναπτύξει. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η κατάσταση και τα προβλήματα του τομέα της γεωργίας. Ειδικότερα, το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στην εξέταση και συνθετική θεώρηση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες διαμορφώνεται η διαδικασία προσαρμογής της γεωργίας πέντε Βαλκανικών χωρών: της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Ρουμανίας και της Ελλάδας, στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι της Ευρώπης. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσον αφορά τη διαχείριση των φυσικών πόρων οι χώρες της Βαλκανικής αφιερώνεται το τρίτο κεφάλαιο. Στο πλαίσιο αυτό, αφού αναλύονται τα σχετικά προβλήματα, σκιαγραφούνται το πλαίσιο και οι βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής για τη διαχείριση των φυσικών πόρων στο Βαλκανικό χώρο. Το τέταρτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην πολιτική διαχείρισης του περιβάλλοντος στις χώρες της Βαλκανικής. Σκιαγραφούνται οι πολιτικές και οι προτεραιότητες των δράσεων για τη διαχείριση του περιβάλλοντος σε κάθε χώρα. Περιγράφονται οι διεθνείς συμβάσεις και οι συνεργασίες στις οποίες συμμετέχει η κάθε χώρα, καθώς επίσης τα σημαντικότερα προγράμματα και οι πρωτοβουλίες. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην περιγραφή της κατάστασης των επιμέρους χωρών στους τομείς των ορυκτών πρώτων υλών και της μεταλλευτικής βιομηχανίας, με συστηματική επεξεργασία και ανάλυση πλούσιου στατιστικού υλικού το οποίο έχει συγκεντρωθεί ανά χώρα. Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζονται οι τομείς της γεωργίας και των φυσικών της Βαλκανικής πόρων στο πλαίσιο της επικείμενης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ανατολική Ευρώπη. Ειδικότερα, διερευνώνται τόσο οι ανάγκες της προσαρμογής των τομέων αυτών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, όσο και οι πιθανές επιπτώσεις που θα έχει η διεύρυνση σ’ αυτούς. Τέλος, το έβδομο κεφάλαιο αποτελεί μία συνοπτική αναφορά στη σημασία του Βαλκανικού χώρου για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ρόλο της Ελλάδας στην ενοποιητική διαδικασία, καθώς και στα βασικά οφέλη που προκύπτουν για τη χώρα μας από την επικείμενη διεύρυνση. (από τον πρόλογο του βιβλίου)