Για μια Ευρώπη των κοινωνικών δικαιωμάτων

Συλλογικό έργο,

ISBN978-960-02-1224-2
Σελίδες287
Έτος πρώτης έκδοσης1998
Έτος τρέχουσας έκδοσης1998
Βάρος (g)485
Σχήμα 24 x 17

13,78

Σε απόθεμα

Κωδικός προϊόντος: 6c51b20441c1 Κατηγορίες: ,

Τα πρόσωπα, οι φορείς και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμμετέχουν στο Συνέδριο με θέμα: “Για μια Ευρώπη των Κοινωνικών Δικαιωμάτων” (Αθήνα, 16-17 Ιανουαρίου 1997), το οποίο οργάνωσαν το Ι.Μ.Δ.Α. και το ΙΝ.ΕΡ.ΠΟ.ΣΤ.: Χαιρετίζοντας την Έκθεση της “Επιτροπής των Σοφών” με τίτλο “Για μια Ευρώπη των Ατομικών και των Κοινωνικών Δικαιωμάτων”, 1. Καλούν τη Διακυβερνητική Διάσκεψη να υιοθετήσει κατάλογο βασικών Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των πολιτών και της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζοντας επίσης τις βάσεις για αποτελεσματική δικαστική προστασία. 2. Καλούν τη Διακυβερνητική Διάσκεψη να παράσχει τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την κωδικοποίηση του συνόλου των διατάξεων που αφορούν την κοινωνική διάσταση της Ένωσης σε έναν ενιαίο τίτλο της Συνθήκης, συμπεριλαμβάνοντας ειδικό κεφάλαιο για την απασχόληση με το οποίο θα νομιμοποιείται η συντονιστική και υποστηρικτική δράση της Ευρώπης. 3. Ζητούν από τα αρμόδια όργανα της Ένωσης να προωθήσουν ενεργό κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους, ορίζοντας δραστικά μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 4. Συνιστούν την καθιέρωση κοινών κριτηρίων θέσπισης ενός ελαχίστου εισοδήματος για όσους γενικότερα στερούνται άλλων πόρων για μια αξιοπρεπή διαβίωση. 5. Καλούν τη Διακυβερνητική Διάσκεψη να προωθήσει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων έρευνας, εκπαίδευσης και ενημέρωσης των λαών της ΕΕ για την προαγωγή της εφαρμογής της κοινωνικής προστασίας των ανθρώπων, καθώς και συγκεκριμένων προγραμμάτων μελέτης και στήριξης της οργανωτικής αναδιάρθρωσης των φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. 6. Καλούν τα Κράτη-Μέλη να προωθήσουν άμεσα και να εφαρμόσουν σε εθνικό επίπεδο μέτρα κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης ως αναπόσπαστο τμήμα της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής τους. 7. Επισημαίνουν την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών και την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. 8. Τονίζουν την υποχρέωση λήψης ειδικών μέτρων πρόνοιας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα κατ’ εξοχήν θύματα του κοινωνικού αποκλεισμού. 9. Τονίζουν ότι ο αναγκαίος εξορθολογισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόσχημα για ανατροπή του κοινωνικού κεκτημένου ή για κοινωνική εξαθλίωση. 10. Υπογραμμίζουν την ανάγκη λήψης ειδικών θετικών μέτρων για την αποκατάσταση της ουσιαστικής ισότητας ανδρών και γυναικών και την υιοθέτηση προγραμμάτων για την ισότιμη κοινωνική και οικονομική τους ένταξη, καθώς και την απάλειψη κάθε νομοθετικών ή άλλων εμποδίων για την ελεύθερη πρόσβαση στα οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα. 11. Ζητούν την καθιέρωση της αρχής ότι κάθε ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη, επιπτώσεων της στην κοινωνική συνοχή σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 12. Ζητούν τη δημιουργία πλαισίου για τη διεξαγωγή θεσμοθετημένων μορφών κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο, όπου παράλληλα με τους παραδοσιακούς κοινωνικούς εταίρους θα προβλέπεται ρητά στη Συνθήκη ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής.