Γνώσης “Επί-γνωσης”

Νούτσος, Παναγιώτης Χ., 1948-,

ISBN978-960-02-3292-9
Σελίδες610
Έτος πρώτης έκδοσης2017
Έτος τρέχουσας έκδοσης2017
Διεύθυνση ΣειράςΛαμπρέλλης, Δημήτρης Ν.
Σχήμα 14 x 21

29,68

Σε απόθεμα

Ως προς τη σύνθεση του παρόντος βιβλίου θα μπορούσαν να υπο­μνησθούν τα εξής:

  1. Πρόκειται για «ερευνητική πρόταση», καταρχήν εγκεκριμέ­νη σε διεθνή «διαγωνισμό Φιλοσοφίας», που θα χρηματοδοτηθεί όμως με την ολοκλήρωση του οικείου κειμένου, δηλαδή του κυρίως «παραδοτέου». Με την τελεσφόρηση μιας τέτοιας διαδικασίας είναι πιθανόν να «δικαιωθεί» ο Bourdieu που αξίωνε να αξιολογείται εκ των υστέρων κάθε «ερευνητικό πρόγραμμα» και έτσι μόνο να χρη­ματοδοτείται…
  2. Συμμετείχαν, σε έναν χρονικό ορίζοντα τριών εβδομάδων, δέκα φοιτήτριες και δέκα φοιτητές μεταπτυχιακού πεδίου χωρίς «δίδα­κτρα» (με απόφαση του Τομέα και του Τμήματος, χωρίς να περιμέ­νουν τη Σύγκλητο), με μικρά ονόματα που δεν υπονοούν την καθο­ριστική προτεραιότητα του άλλου φύλου και με τη συμπληρωματική καταγραφή τον τόπο καταγωγής τους
  3. Κληρώθηκαν να αναλάβουν την προετοιμασία, τη διεξαγωγή και τη διεκπεραίωση μιας πρωινής συνεδρίας και αντίστοιχα μιας απογευματινής, διατυπώνοντας το κύριο κάθε φορά ερώτημα και κρατώντας τα Πρακτικά, με την εισήγησή μου και ορισμένες καίριες παρεμβάσεις που κατατέθηκαν προφορικά ή ψηφιακά. Επομένως, δεν είχαμε μπροστά μας «πρόγραμμα» που λειτουργούσε όσο ακριβώς διαρκούσε και αναλώνονταν οι πόροι του.
  4. Σε κάθε περίπτωση η προβληματοθεσία δεν υπόσχεται να μας καταστήσει όλους και όλες, κατά τις διεργασίες εναλλαγής «ρόλων», «ερευνοδίαιτους», ιδίως όταν η «επί-γνωση» έρχεται να μας ελα­φρύνει από τον κορεσμό του «μετά-» («meta-») στο υπό αντιμετώ­πιση ζήτημα της «γνώσης». Ιδίως όταν η διεξαγόμενη κάθε φορά συζήτηση ως κοινή αναζήτηση –και ό,τι την προετοιμάζει και ό,τι επακολουθεί– δεν παραβλέπει και τους όρους ανάδυσης και προσοι­κείωσης από την «τοπική» κοινωνία, όπως κι αν αυτή οριοθετηθεί.