Βιβλία

Δείκτης τοποθέτησης

Διαδικασίες παγκόσμιας οικονομικής ολοκλήρωσης και διεθνοποίηση της παραγωγής στην Ελλάδα

Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε επιχειρήσεις
Γεωργόπουλος, Αντώνης Ν.
ISBN 978-960-02-1058-3
Σελίδες 163
Έτος πρώτης έκδοσης 1994
Έτος τρέχουσας έκδοσης 1994
Βάρος 209 g
Διαστάσεις 21 × 14 cm

7,42

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
  • Οικονομικά

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται σ’ ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα του νέου παγκόσμιου καταμερισμού της εργασίας, στη διεθνοποίηση της παραγωγής, και έχει θεωρητικό και εμπειρικό περιεχόμενο. Η εμπειρική ανάλυση, η οποία επικεντρώνεται στην ελληνική οικονομία, στηρίζεται σε πρωτογενή έρευνα ξένων πολυεθνικών εταιρειών και ελληνικών επιχειρήσεων. Κύριος στόχος της ανάλυσης είναι η διερεύνηση ζητημάτων όπως είναι οι επενδυτικές και αποεπενδυτικές στρατηγικές των ξένων πολυεθνικών εταιρειών, το ενδοεπιχειρησιακό τους εμπόριο και οι μορφές ενσωμάτωσης της Ελλάδας στην παγκόσμια οικονομία με βάση τα επενδυτικά τους κίνητρα. Επίσης, αντικείμενο της ανάλυσης είναι η εξαγωγή οικονομικο-πολιτικών συμπερασμάτων σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει η διεθνής οικονομική ολοκλήρωση και η ευρωπαϊκή ενοποίηση στην ανάπτυξη της διεθνούς παραγωγής στην ελληνική οικονομία, καθώς και στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας γενικότερα.

Σχετικά προϊόντα