Βιβλία

Δείκτης τοποθέτησης

Εγχειρίδιο ευρωπαϊκής πολιτικής

Μούσης, Νίκος Σ.
ISBN 978-960-02-2001-8
ΕΥΔΟΞΟΣ 29499
Σελίδες 546
Έτος πρώτης έκδοσης 2000
Έτος τρέχουσας έκδοσης 2007
Βάρος 807 g
Διαστάσεις 21 × 14 cm

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Κοινωνικές Επιστήμες
  • Πολιτική

Το έργο τον Νίκου Μούση είναι μοναδικό στο είδος του από πολλές απόψεις: 1. καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στην εσωτερική αγορά (π.χ.: το ενιαίο νόμισμα, την κοινωνική πολιτική, τον ανταγωνισμό, τη βιομηχανία, τη γεωργία, τις μεταφορές και την προστασία του περιβάλλοντος) όσο και στον κόσμο (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και πολιτικών σχέσεων της ΕΕ με τα άλλα κράτη της Ευρώπης, της Μεσογείου, της Αφρικής και της Αμερικής)· 2. αναθεωρείται κάθε χρόνο έτσι ώστε να παρακολουθεί τις συνεχείς εξελίξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και των προγραμμάτων και μέτρων της Ένωσης· 3. χρησιμοποιεί μια διεπιστημονική προσέγγιση για να εξηγήσει τις οικονομικές εκφάνσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των πολιτικών της· 4. είναι γραμμένο από κάποιον ευρισκόμενο εντός των Ευρωπαϊκών υποθέσεων, έναν σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προσεγγίζει αυτές τις υποθέσεις με πραγματιστικό μάλλον παρά θεωρητικό ή δογματικό τρόπο- 5. το Εγχειρίδιο οδηγεί τον αναγνώστη και στο Internet, εφόσον δίνει ακριβή στοιχεία ως προς την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου μπορεί κανείς να βρει το πλήρες κείμενο ενός κανονισμού, ενός προγράμματος ή μιας οδηγίας που τον ενδιαφέρει στο Netsite: http://europa.eu.int/eur-lex/el/index.html

Σχετικά προϊόντα